De coaching

Voordat er besloten wordt om een traject in te gaan, is het fijn om elkaar te spreken en
te ontdekken wat ik zou kunnen betekenen in jullie hulpvraag. 
Vaak kan dit telefonisch of via videobellen, maar is ook mogelijk op de praktijk. Dit kennismakingsgesprek, ofwel ontmoetingsgesprek is gratis.


Als je na dit kennismakingsgesprek een goed gevoel hebt en de klik aanwezig is, dan zal ik u een intakeformulier toesturen. Aan de hand van dit intakeformulier zal er een intakegesprek plaatsvinden. Zo komen we tot de kern van de hulpvraag en dus het doel van de coaching. Tijdens dit gesprek kan ik je ook globaal vertellen wat het coaching traject in zal houden.

Aan het intakegesprek, de individuele coachingsessies en het evaluatiegesprek zitten kosten verbonden. Dit kunt u lezen onder het kopje tarieven.

Traject

Bij de eerste sessie leer ik je kind kennen dmv gesprekjes, spelletjes en creatieve activiteiten. Het is noodzakelijk dat er een vertrouwensband ontstaat, waardoor jullie kind zich vrij voelt om zichzelf te kunnen zijn. Door in gesprek te gaan met jullie kind, kom ik erachter of hij/zij hetzelfde probleem ervaart als jullie ouders/verzorgers of dat er iets anders meespeelt. Samen met jullie kind maak ik een plan van aanpak voor de aankomende coachingsessies.

 

Ik leer jullie kind zijn of haar eigen problemen op te lossen, door de schatkist aan kwaliteiten die uw kind bezit te openen. Na gemiddeld 6 tot 10 sessies heeft hij/zij geleerd om op een positieve manier om te gaan met zijn of haar problemen en zal het thuis weer een stukje gezelliger zijn.


In overleg met kind en ouders maken we een keuze om wel of niet samen met ouders te coachen.  Dit is per situatie en kind afhankelijk. Natuurlijk worden ouders goed op de hoogte gebracht van wat er gecoacht wordt en blijf ik nauw in contact met ouders.  Om jullie zoon/dochter te helpen in het proces, is het erg belangrijk dat ouders hierin een rol in spelen. Zodat het thuis ook verder doorgezet kan worden.  

Coachen

Ik coach op een creatieve en spelende manier.
Alle kinderen, jong en oud, vinden het fijn om op deze manier hun struggles onder ogen te komen. Door middel van creatieve werkvormen en gesprekken kunnen emoties goed naar boven komen. 

Iedereen kan van mij een betrokken en integere houding verwachten. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen en bij mij zichzelf kunnen zijn. Iedere sessie starten we met een kopje thee of wat limonade met wat lekkers erbij. 
Sfeer en warmte is beide erg belangrijk in mijn manier van coachen en dat is ook terug te zien in de knusse praktijk aan huis van Kanjers in Kracht.